Moventis biedt (gespecialiseerde) begeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking. Met een enthousiast en doelgericht team biedt Moventis begeleiding die gericht is op het versterken van vaardigheden, afname van gedragsproblemen en het zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling. We streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zoeken naar mogelijkheden om zo veel mogelijk aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Hierbij wordt zo mogelijk, de omgeving van de cliënt betrokken en ondersteund.

Naast ambulante begeleiding in de thuissituatie, is het ook mogelijk om deel te nemen aan groepsactiviteiten. Er worden verschillende activiteiten op onze locatie in Kerkrade georganiseerd. Daarnaast worden er, bij voldoende aanmelding, begeleide uitstapjes georganiseerd.

Tarieven

Begeleiding door Moventis kunt u bekostiging vanuit een Persoonsgebonden Budget.

Tarief
Ambulante Begeleiding € 45,-
Gespecialiseerde Begeleiding € 80,-

Overige werkwijzen