Over ons

Moventis is ontstaan uit Psychologenpraktijk Parkstad, opgericht in 2012. We zijn in korte tijd uitgegroeid tot méér dan een psychologenpraktijk vandaar de nieuwe naam Moventis. We willen vooruit, clienten in beweging brengen naar meer grip op hun toekomst. Moventis is een samenwerkingsverband van vijf ondernemers namelijk; Moventis Kiona Boersma, Moventis Wilma Prins, Barrier Wendy Opdam, Zelfredzaam met Regie Nadine Bastings en Vivarobegeleiding Myrthe den Doop.

Het team bestaat uit:

Kiona Boersma

Kiona Boersma

Ik studeerde in 2000 af als Geestelijke Gezondheidskundige aan de Universiteit Maastricht. Kort daarna ben ik aan het werk gegaan binnen de eerstelijns psychologische zorg. Ondertussen heb ik de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek afgerond om zo meer thuis te raken in de zorg rondom kinderen en jeugdigen. Inmiddels heb ik ruim tien jaar ervaring binnen de eerste en tweedelijns zorg, gericht op kinderen en volwassenen.

In 2012 heb ik mijn registratie als Gezondheidszorgpsycholoog behaald en ben ik gestart met Psychologenpraktijk Parkstad.

De laatste jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met psychische problemen rondom de zwangerschap, beginnend ouderschap, problemen in de babytijd en EMDR.

k.boersma@moventis-zorg.nl
GZ-psycholoog
Psycholoog NIP
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 

Logo Kiona Boersma

 

Wilma Prins

Wilma Prins

In 2000, na een kleine 25 jaar gewerkt te hebben in de zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, ging ik orthopedagogiek studeren aan de VU in Amsterdam. In 2004 studeerde ik af. Kort na mijn afstuderen ben ik aan het werk gegaan in de tweedelijns psychologische zorg. Naast mijn werk volgde ik een tweejarige opleiding tot contextuele hulpverlener waarbinnen relationele verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Ik heb me bekwaamd in Een taal Erbij; beeldcommunicatie en nonverbale communicatie. Daarnaast volgde ik een training Mindfullness, een workshop familieopstellingen en deed ik de opleiding EMDR.

Inmiddels heb ik een kleine tien jaar ervaring binnen de eerste lijnszorg en de tweede lijnszorg, gericht op kinderen. In 2012 heb ik mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog gehaald.

w.prins@moventis-zorg.nl
GZ-psycholoog
Psycholoog NIP
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 

Logo Wilma Prins

 

 

Wendy Geurts

Wendy Opdam

Eind 2006 studeerde ik af als Psycholoog, afstudeerrichting Neuropsychologie, aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens heb ik in de periode van 2007 tot en met 2010 gewerkt als psycholoog op verschillende werkplekken met de doelgroep kinderen en jeugdigen binnen de tweede en derde lijns zorg (o.a. azM (kinder)neuropsychologie, Prins Claus Centrum/Orbis GGZ, GGZ centrum voor kinderen en jeugdigen te Maastricht & Vaals). In 2010 ben ik gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, gecombineerd met een werkplek op de afdeling Medische Psychologie binnen het Atrium Medisch Centrum met als doelgroepen kind, jeugd & volwassenen. In 2012 heb ik mijn registratie als Gezondheidszorgpsycholoog behaald. Vervolgens ben ik gaan werken bij Virenze Sittard, team kind & jeugd, waar ik tot op heden nog steeds werkzaam ben binnen de specialistische GGZ. Sinds juli 2014 ben ik werkzaam bij Moventis binnen de generalistische basis GGZ met als doelgroep kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Aanvullend heb ik zowel de basis- als vervolgcursus tot EMDR therapeut gevolgd in de periode tussen 2014 en 2016 en succesvol afgerond. In 2016 heb ik de basiscursus schematherapie gevolgd en succesvol afgerond.

Ik heb vooral affiniteit en ervaring met kinderen en jongeren en het werken met gezinnen, die last hebben van verschillende klachten en problematieken. Denk aan angst- en stemmingsklachten, ADHD, een vorm van autisme, problemen op school, systeemproblematiek. Ik werk nauw samen met de verschillende gemeentes en scholen. Daarnaast heb ik affiniteit en ervaring met het werken met vrouwen van verschillende leeftijden, die last hebben van angst- en stemmingsklachten.

Gedurende mijn behandelingen maak ik vooral gebruik van EMDR, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en schematherapeutische interventies.

w.opdam@moventis-zorg.nl
GZ-Psycholoog
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  Logo Wendy Geurts

 

Nadine Bastings

Nadine Bastings

In de zomer van 2002 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Ik heb gedurende mijn studie stage gelopen bij de RIAGG en heb voor mijn afstudeeronderzoek een half jaar neuropsychologisch onderzoek gedaan op Curaçao.

Van 2002 tot 2003 heb ik gewerkt bij de RIAGG en vervolgens als hoofdbehandelaar bij een residentiële instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (VG). Eind 2003 ben ik begonnen binnen het voortgezet onderwijs (niveau Praktijkonderwijs t/m Gymnasium). Hier heb ik 6.5 jaar zorgteams van verschillende scholen binnen de regio ondersteund. Daarnaast heb ik hier onderzoek gedaan en diverse trainingen gegeven. Na het onderwijs ben ik 4.5 jaar gaan werken als hoofdbehandelaar binnen residentiële behandelgroepen voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (specialistische GGZ). In deze zelfde periode werkte ik tevens in een praktijk (basis-GGZ).

In juli 2015 ben ik bij Moventis gestart waar ik ook met name behandel binnen de basis-GGZ. Ik behandel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met angst, depressie, gedragsproblemen leerproblemen sociaal-emotionele problemen en/of systeemproblematiek. Ik maak hierbij vaak gebruik van: psychoeducatie, cognitieve gesprekstechnieken/RET/GGGG-model, oplossingsgerichte gesprekstechniek, schrijftherapie, de nanny-training en EMDR. In 2012 heb ik na 4 jaar mijn postdoctorale studie afgerond waardoor ik mij vanaf dat moment Registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP mag noemen. In september 2017 zal ik starten met de IMH-opleiding (Infant Mental Health) zodat ik IMH specialist kan worden. Hierbij staat de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren kind tot 6 jaar – centraal.

n.bastings@moventis-zorg.nl
Registerpsycholoog kinder- en jeugd NIP
 

Logo Nadine Bastings

 

Debby Schrijen

Debby Schrijen

Eind 2001 studeerde ik af als Psycholoog, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie (faculteit Gezondheidswetenschappen), aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast heb ik onderwijs gevolgd op het gebied van Forensische Psychologie aan de faculteit Rechten, Universiteit Maastricht en Glasgow University, te Schotland. Vervolgens heb ik in de periode van 2001 tot en met 2016 gewerkt als psycholoog op verschillende werkplekken binnen Mondriaan. Ik ben gestart binnen Kinder & Jeugd, vervolgens heb ik binnen Volwassenen Zorg 2 jaar gewerkt en uiteindelijk de langste periode binnen Verslavingszorg.

Daarnaast werk ik vanaf 2007 tot heden in mijn eigen psychologenpraktijk in België. Hier zie ik mensen, jeugdigen en koppels met verschillende problematieken.

Afgelopen jaar heb ik bij Psychologenpraktijk Stichting Festina Lente gewerkt binnen de Basis-GGZ. Zij hebben hun deuren gesloten en dat maakt dat ik vanaf 1 april 2016 mij bij Moventis Zorg heb kunnen aansluiten als ZZP GZ psycholoog.

In 2014 ben ik gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, gecombineerd met een werkplek op de afdeling Verslavingszorg binnen Mondriaan en een werkplek bij Stichting Festina Lente. In 2016 heb ik mijn registratie als Gezondheidszorgpsycholoog behaald. Aanvullend heb ik zowel de basis- als vervolgcursus tot EMDR therapeut gevolgd in de periode tussen 2013 tot heden. Specialisatie cursussen als EMDR en eetstoornissen, EMDR en dwang en verdiepingscursussen EMDR werden tevens gevolgd. Ik heb vooral affiniteit en ervaring met volwassenen met verslaving, angst, depressie, burn-out, zelfbeeld, eigenwaarde en trauma. Daarnaast werk ik ook veel met jongeren die angstproblematiek ervaren als bijvoorbeeld faalangst. Gedurende mijn behandelingen maak ik vooral gebruik van EMDR, oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie.

d.schrijen@moventis-zorg.nl
GZ-Psycholoog
 

 

Winny van Erp

Winny van Erp

In 2004 ben ik als Sociaal Pedagogische Hulpverlener afgestudeerd aan de Hoge School Zuyd te Maastricht. Na ruim tien jaar huismoeder te zijn geweest ben ik in mei 2016 begonnen bij Moventis.

Binnen Moventis richt ik mij op het begeleiden van jonge ouders. Voor sommige ouders blijft de zo befaamde roze wolk uit en valt het ouderschap anders uit dan men vooraf verwacht had. Het kan dan fijn zijn om even met iemand te praten en samen te kijken naar alle veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt.

In oktober 2016 startte mijn training om de "Ouder-baby interventie" binnen Moventis te gaan inzetten. Deze preventieve interventie wordt ingezet om via video opnames de interactie tussen ouder en baby te optimaliseren.

In juni 2018 rondde ik de opleiding tot IMH-generalist succesvol af. Als IMH-generalist richt ik mij op de zorg rondom de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar.

Ik combineer mijn parttime werk met het moederschap. Ik heb een gezin met twee dochters en mijn echtgenoot.

w.vanerp@moventis-zorg.nl
Ambulante jeugdhulpverlener<
IMH generalist
 

Logo Moventis

 

Natasha Schreinemacher

Natasha Schreinemacher

In juli 2016 ben ik afgestudeerd als Geestelijke Gezondheidskundige aan Universiteit Maastricht. Ik heb hier, na de bachelor Gezondheidswetenschappen, de master Mental Health afgerond met als afstudeerrichting kind- en jeugdpsychopathologie.

In januari 2017 ben ik als psycholoog bij Moventis aan de slag gegaan. Ik voer hier de testdiagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen uit.

Daarnaast heb ik namens Moventis als praktijkondersteuner in Gezondheidscentrum Terwinselen en Medisch centrum Bleijerheide gewerkt. Tijdens deze spreekuren heb ik kinderen, jeugdigen en volwassenen gezien. Ook vrouwen en hun partners konden bij mij terecht met psychische problemen rondom de zwangerschap en het beginnend ouderschap.

Vanaf februari 2018 ben ik psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met als specialisatie Volwassenen en Ouderen. Ik ben op maandag werkzaam in Zuyderland op de afdeling medische psychologie en op dinsdag, donderdag en vrijdag bij Moventis.

n.schreinemacher@moventis-zorg.nl
Psycholoog
 

Logo Moventis

 

Myrthe den Doop

Myrthe den Doop

In juli 2014 heb ik de opleiding HBO Social Work afgerond aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Hier heb ik het uitstroomprofiel Maatschappelijk Werk gevolgd in combinatie met de minoren Kind & Jeugd GGZ en Verborgen Verhalen (cliënten met licht verstandelijke beperking). Verder heb ik mij aan de hand van keuzemodules verdiept in Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Opvoeden in de 21e eeuw en Coaching (met name coaching bij zwakke executieve vaardigheden)

Maatschappelijk werker  

Logo Myrthe den Doop

 

 

Nancy

Nancy van der Veeken

Mijn naam is Nancy van der Veeken. Na bijna 11 jaar te hebben gewerkt als secretaresse, management assistente en officemanager bij een grote GGZ instelling ben ik sinds april 2018 werkzaam bij Moventis Zorg. Hier verzorg ik het administratieve proces van aanmelding t/m declaraties. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag tot 15.00 uur en woensdag en donderdag tot 13.00 uur. Op deze dagen kunt u mij ook telefonisch spreken.

n.vanderveeken@moventis-zorg.nl
Officemanager